KIBRIS TÜRK AMME MEMURLARI SENDIKASI
ZAMLAR İÇİN BAŞBAKANLIĞA SİYAH ÇELENK!
BASIN EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İY
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA DA EŞEL MOBİL
“HALK DA ÇALIŞANLAR DA BUNU HAK ETMİYOR”
"REFORM ÖNCE ZİHNİYETLERDE OLMALIDIR"
Seçime Giderken

Seçime Giderken

  Bu yazı 18 ARALIK 2017, eklenmiştir. 4514 kez okunmuştur.
Yazar : Mehmet OYTAM


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

18 ayl?k UBP-DP az?nl?k hükümetinin nihayet sonuna geldik. Hukukun hiçe say?ld???, adam kay?rmac?l???n?n tavan yapt???, kar??l??? olmayan kredilerin golifa gibi da??t?ld???, para sayma makinas?ndan h?zl? vatanda?l?klar?n verildi?i, say?s?n? bilemedi?imiz kadar k?rsal kesim arsas?n?n da??t?ld???, hatta sevgiliye hediye olarak kimlik kart? hediye edilen bir hükümet dönemini geride b?rak?yoruz. Bu k?sa dönem bize 40 y?ll?k UBP ve DP zihniyetinin, politikalar?n?n ve söylemlerinin hiç ama hiç de?i?medi?ini göstermektedir. 40 y?l önce de vatanda?l?k ve arsa da??tarak iktidarda kal?yorlard? simdi de ayni taktik ile yola devam etmeyi planl?yorlar. Simdi önümüzde yeni seçim sisteminin uygulanaca?? bir seçim var. Seçmen ?lk defa ada genelindeki tüm adaylara oy verebilecek. Bu yeni seçim sistemi ile hem bölgecilik ortadan kalk?yor hem de yasalar?m?za ayk?r? olmas?na ra?men her seçim döneminde duydu?umuz oy sat?n alma i?ini de önemsiz bir hale getiriyor. K?sacas? bu sistem yeni sonuçlara gebe olan, bundan önceki seçimlere benzemeyen bir süreç olacakt?r. Bu seçim sonuçlar?ndan beklentim eme?e sayg? duyan, hukuka , adalete ve e?itli?e inanan, insan odakl? ve çevresi ile dost ki?ilerin seçilip meclise gitmesidir. ?ste o zaman ben de?il biz odakl? politikalar?n hayat bulmas? çok daha kolay olacakt?r. Özetle bu sistem de?i?meli ve bu halk bu sistemi de?i?tirecektir. Mehmet OYTAM Bas?n Sekreter

Facebook Facebook   Google Google  
YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!


Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 

Diğer Mehmet OYTAM Yazıları

 

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI İÇİN KAMU GÖREVLİLERİ YASASI 29 Mart 2016TIKLAYINIZ.

 

 
 
Sitemizi başarılı buluyor musunuz?
Başarılı buluyorum
Daha başarılı olabilir
Başarısız buluyorum
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
teste, ,
 

© Copyright 2017 ktams.com
Her hakkı saklıdır.
İdeza Bilişim