SÖZDE “KAMU REFORMUNA” HAYIR!

Sendikamız KTAMS Başbakanlık’ta yetkili sendika olması nedeniyle bugün adı “Kamu Reformu” ancak özü kamuda verimliliği düşürecek ve kamu çalışanlarının haklarını Göç Yasası’nın da gerisine götürecek olan yasa tasarısını görüşmek üzere Teknik Kurul toplantısına çağrılmıştır. Başbakanlıkta gerçekleşen bu Teknik Kurulda sendikamız, çalışanların haklarını göç yasasının da gerisine götürecek ve çalışanları da siyasetçiye daha bağımlı hale getirip siyasi partilerin kadrolaşmasını sağlayacak Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın bu şekline olumsuz oy vererek karşı çıkmıştır.

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının katılımcı bir anlayışla yasallaştırılıp hayata geçirilerek kamu üzerindeki siyasi etkinin azaltılması, hesap verebilirlik ve performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilip ödül–ceza uygulamasına geçilmesi, tayin ve terfilerde liyakatın esas alınması sendikamız açısından çok önemlidir. Bu çerçevede sendikamız gerekli önerileri yapmış ancak teknik kurulda hükümet edenler tarafından kabul edilmemiştir. Bu da bize reformu uygulayacak olanların samimiyetten uzak olduğunu ve reformu aslında henüz kendi zihinlerinde gerçekleştiremediklerini göstermektedir.

Bu nedenle tüm kamu çalışanlarını haklarına sahip çıkmak adına 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 16:30’da KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda yapacağımız bilgilendirme toplantısına davet ederek her türlü demokratik mücadeleyi de vereceğimizi vurgularız.

Yasa Tasarısına bu linkten ulaşabilirsiniz:

http://basimevi.gov.ct.tr/Portals/105/2019/20.pdf?ver=2019-02-19-102639-153