25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde şiddet, özellikle kadına yönelik şiddet en çok yaşanan sosyal sorunlardan biridir. Fiziki, psikolojik, ekonomik, cinsel, ihmal gibi geçmişten günümüze farklı düzeylerde ve şekillerde görülse de her zaman var olmuştur.

Gerek kamusal alanda gerekse özel yaşamda meydana gelen kadına yönelik şiddet; kadınların yaşam, eğitim, gelişim, toplumsal ve ekonomik yaşama katılım gibi temel insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden önemli bir toplumsal sorundur. Kadını baskı altında tutmayı ve kadın üzerinde üstünlük kurmayı amaçlayan toplumsal cinsiyet temelli şiddet, erkek egemen toplumsal yapının etkisiyle oluşmaktadır. Kadınların eğitime, ücretli iş gücüne ve karar mekanizmalarına katılımı konusunda yaşadığı eşitsizlik; ekonomik ve toplumsal kaynaklara ulaşmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

Ülkemizde son yıllarda her türlü şiddetin hızla yayılıyor olmasının en önemli nedenlerinden biri uygulanan nüfus politikalarıdır. Hızla değişen nüfus yapısına paralel olarak artan şiddet karşısında devlet şiddet mağduru kadınları korumasız bırakmaktadır. Son iki yılda 608 kadının şiddete maruz kalması , sekiz kadının da cinayete kurban gitmesi durumun vehametini ortaya koymaktadır.  Uzun yıllar üzerinde çalışılıp yasası hazırlanan   Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin acilen işlevsel hale getirilmesi, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddeti önlemek adına atılacak  çok önemli bir adım olacaktır.

Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorundur; bu nedenle devlet ve sivil toplum kuruluşları bu konuda işbirliği içerisinde çalışmalıdırlar. Kadınların eğitim, ekonomi ve siyasal alanlarda yaşadığı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, şiddet konusunda farkındalık yaratmak adına eğitim programları düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren unsurların ders kitaplarından çıkarılması  adına devletin ortaya irade koyması gerekmektedir.

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu olarak; kadına  karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi; fırsat eşitliğinin önüne konan bilinçli ya da bilinçsiz görünür ve görünmez engelleri ortadan kaldırmak için mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Sendikamız kadına karşı şiddetle mücadele için  farkındalık yaratmak adına bu sabah bildiri dağıtmıştır.